Narcissgrupper

Under 1800-talets andra hälft började man förädla narcisser och många nya sorter introducerades. År 1888 kom J.G. Baker ut med sin bok Handbook of the Amaryllideae där han delar in släktet i tre grupper efter utseendet på blommans trumpet. Detta blev grunden till en ny gruppering av framförallt förädlade narcisser som används än idag. Med åren har grupperna blivit fler och idag delar man in narcisserna i 13 grupper.

Vårlökar planteras under hösten och blommar under följande vår/sommar.
Jag säljer vårlökar från mitten av maj till början av oktober. De köpta lökarna levereras från vecka 36.

Under lökar som tillfälligt är slut i lager står det ”Läs mer”. Under lökar i lager står det ”Lägg i varukorg”.

Webbshopen är nu stängd och öppnar igen den 30 maj med försäljning av vårlökar.

Visar 1–6 av 46 resultat