Blomsterlökar

De lökar du kan beställa från maj och som jag börjar leverera i vecka 38, planteras på hösten och blommar nästkommande vår.
I januari–mars säljer jag lökar (anemoner, montbretia, gladiolus och ranunklar) som ska planteras omgående under våren. De blommar under juni–augusti samma år.