Narcisser

Narcissen är en av de lökväxter som tidigast kom i människans tjänst som prydnadsblomma. I början användes den inom medicinen, men man insåg snart dess estetiska värde.

Narcisser är höstlökar som planteras under hösten och blommar under följande vår/sommar.

Dessa lökar kan köpas här från den 9 maj till den 1 december.
De köpta lökarna levereras i vecka 38 och fram till den 5 december.
Under lökar som är slut i lager står det ”Läs mer”. Under lökar som finns i lager står det ”Lägg i varukorg”.