Anemoner

Anemonerna sägs ha fått sitt namn från det grekiska ordet anemos som betyder vind. I överförd mening syftar man på de varma vårvindarna som får dessa blommor att öppna sig.