Narcissgrupper

Under 1800-talets andra hälft började man förädla narcisser och många nya sorter introducerades. År 1888 kom J.G. Baker ut med sin bok Handbook of the Amaryllideae där han delar in släktet i tre grupper efter utseendet på blommans trumpet. Detta blev grunden till en ny gruppering av framförallt förädlade narcisser som används än idag. Med åren har grupperna blivit fler och idag delar man in narcisserna i 13 grupper.

Narcisser är höstlökar som planteras under hösten och blommar under följande vår/sommar.

Dessa lökar kan köpas här från den 9 maj till den 1 december.
De köpta lökarna levereras i vecka 38 och fram till den 5 december.
Under lökar som är slut i lager står det ”Läs mer”. Under lökar som finns i lager står det ”Lägg i varukorg”.