Cyklamennarciss

En blomma på varje stjälk med bakåtvända kalkblad. ’Narcissus cyklamineus’.

Dessa lökar kan köpas här från den 9 maj till den 30 september.
De köpta lökarna levereras i vecka 38 och fram till den 20 oktober.