Vårstjärna

Vårstjärna (Scilla forbesii) är en växtart i familjen Sparrisväxter från västra Turkiet. Arten odlas som trädgårdsväxt i Sverige. Användes speciellt för plantering under träd och buskar där den trivs och blommar flera år.

Dessa lökar kan köpas här från den 9 maj till den 30 september.
De köpta lökarna levereras i vecka 38 och fram till den 20 oktober.