Iris

Irisar har odlats mycket länge. Kyrkogårdsiris (Iris albicans) har odlats sedan 1400-talet f.Kr. Odling av trädgårdsiris-hybrider är känd från europeiska kloster under medeltiden då den var en medicinalväxt.

Dessa lökar kan köpas här från den 9 maj till den 30 september.
De köpta lökarna levereras i vecka 38 och fram till den 20 oktober.